We are proud that we received funding from EU Development Foundation:

Projekt polegał na opracowaniu nowego modelu biznesowego w odniesieniu się do eksportu produktów firmy oraz podmiotów, z którymi można podjąć współpracę na rynku. Dodatkowymi działaniami przewidzianymi w projekcie były także: stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego oraz opracowanie optymalnej koncepcji finansowania. Powyższe działania były niezbędne celem odpowiedniego dobrania strategii wejścia Wnioskodawcy na dane rynki docelowe będące przyszłym kierunkiem eksportu jego produktów/usług, dających jak najlepsze efekty eksportu, czyli jak najwyższy popyt, jak i jak najwyższe przychody ze sprzedaży w stosunku do możliwie najniższych do poniesienia kosztów. Wsparcie przeznaczone na realizację projektu wpłynie na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów przedsiębiorstwa EVOKAII CLOTHING w handlu zagranicznym.

Data rozpoczęcia realizacji projektu         01.05.2016

Data zakończenia realizacji projektu         31.12.2016

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 zł

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

Fundusze Europejskie w Łódzkiem wspierają podnoszenie konkurencyjności MŚP

Fundusze Europejskie w Łódzkiem wspierają tych, którzy realizując dobre pomysły, zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców regionu.

EU Fund Declaration